Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
 
 รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับ SMEsไทย สู่ความยั่งยืน” กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา
 กิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดใหม่อินทราราม
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
 พิธีอาจาริยบูชาอาจารย์ใหญ่ ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี2561
 พิธีสักการะและกราบขอพรท่านท้าวสุรนารี ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2561
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2561 (5th NMCCON 2018)
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
 พิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยนครราชสีมา ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมาวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
 กิจกรรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับปฐมวัย
 กิจกรรมบริการวิชาการ ณ วัดภูเขาลาดและโรงเรียนบ้านภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ นครราชสีมา
 กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี2561
 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
 พิธีรับเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
 อบรมธรรมศึกษา ๒๕๖๐
 กฐินพระราชทาน วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และสถาบันในเครือ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบึง(พระอารามหลวง) จ.นครราชสีมา
 โครงการ มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 3
 กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี
 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document