Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดกิจกรรม : วิทยาลัยนครราชสีมาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีท่าน รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการวิทยาลยนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา

 
 
Untitled Document