Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 16

รายละเอียดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 16 ขึ้นที่วิทยาลัยนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาทุกคณะ สาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 
 
Untitled Document