Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 สำนักวิชาการ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษาใหม่ทั้ง 5 คณะ 15 สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
 
Untitled Document