Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ร่างอาจารย์ใหญ่ (อาจาริยบูชา) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดพิธีทำบุญ "อาจาริยบูชา" (พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ร่างอาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา/อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมพิธี

 
 
Untitled Document