Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและประเพณีไทย กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดใหม่อินทราราม (บ้านใหม่) จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงสืบต่อไป ถวายเทียนพรรษาที่วัดใหม่อินทราราม (บ้านใหม่) จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในการถวายเทียนพรรษา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
 
Untitled Document