Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : พิธีกราบขอพรพระพุทธโสธร พระพุทธรูปประจำสถาบัน สักการะท่านท้าวสุรนารี ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2566

รายละเอียดกิจกรรม :

   วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม พิธีกราบขอพรพระพุทธโสธร พระพุทธรูปประจำสถาบัน และสักการะท่านท้าวสุรนารี ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมสักการะท่านท้าวสุรนารี ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้แทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยนครราชสีมาในการวางพวงมาลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา วิทยอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ถวายเครื่องสักการะ และมีคณาจารณ์ นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขอพรย่าโม

   ในเวลาต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้นำนักศึกษาใหม่พร้อมด้วยคณาจารย์กราบขอพรพระพุทธโสธร พระพุทธรูปประจำสถาบัน ณ ลานพระพุทธโสธร วิทยาลัยนครราชสีมา และไหว้ขอพร ถวายเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน เป็นอันเสร็จพิธี

 
 
Untitled Document