Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
 
 กิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2567
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ก้าวสู่ปีที่ 21 วิทยาลัยนครราชชสีมา ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารวิทยาลัยนครราชสีมา
 อิทนิลเกมส์ ครั้งที่ 17
 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
 ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สามเณร และตักบาตรอาหารแห้ง จำนวน 21 รูป
 พิธียกเสาธงชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา
 กิจกรรมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานธรรม (บริเวณหน้าสระบัว) วิทยาลัยนครราชสีมา
 โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม เชิดชูคนดี พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
 พิธีอาจาริยบูชา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่ออุทิศส่วนกุศลและสำนึกในบุญคุณของอาจารย์ใหญ่
 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพด้านการกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ระหว่าง วิทยาลัยนครราชสีมา กับเทศบาลนครนครราชสีมา
 พิธีกราบขอพรพระพุทธโสธร พระพุทธรูปประจำสถาบัน สักการะท่านท้าวสุรนารี ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2566
 กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและประเพณีไทย กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดใหม่อินทราราม (บ้านใหม่) จังหวัดนครราชสีมา
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
 กิจกรรมสืบสานรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
 พิธีทำบุญคณะสหเวชศาสตร์ และกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย
 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 16
 พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช จ.นครราชสีมา
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หน้า    1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document