Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดกิจกรรม : วิทยาลัยนครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา

 
 
Untitled Document