Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : งานบริการวิชาการ (Academic Service) ระดับสถาบัน โดยวิทยาลัยนครราชสีมา ให้แก่ บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 งานบริการวิชาการ (Academic Service) ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการระดับสถาบัน โดยในปีนี้วิทยาลัยนครราชสีมาได้ให้บริการทั้งระบบ On-Line และ On-Site ให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 
 
Untitled Document