หน้าหลัก  |   โครงสร้างงานทะเบียน  |   บุคลากร  |   แบบฟอร์มชุดครุย  |         
วิทยาลัยนครราชสีมา
   บริการนักศึกษา  
   E-Learning  
   รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  
   ตรวจสอบผลการเรียน  
   ลงทะเบียนเรียน  
   ขอทำบัตรนักศึกษาออนไลน์  
     
 
   บริการอาจารย์  
   รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
   แต่ละรายวิชา
 
     
 
   เอกสารดาวน์โหลด  
   แบบฟอร์ม ใบคำร้อง  
     
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 8 มีนาคม 2566
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 5 มกราคม 2566
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 15 ตุลาคม 2565
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 สิงหาคม 2565
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 19 พฤษภาคม 2565
ระบบยืนยันขอรับสิทธิ์ลดค่าเล่าเรียน และระบบยืนยันให้นำเงินช่วยเหลือจากโครงการ ชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 19 มีนาคม 2565
 
 
 
Untitled Document