Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
เรื่อง : กำหนดการ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

   กำหนดการ

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 “กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน”

คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

วันเสาร์ที่ 28  กรกฎาคม 2555  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 25 ก.ค. 55
จำนวนผู้อ่าน : 8508 ครั้ง