เรื่อง : รับสมัครอาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รับสมัครอาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2558

1. วุฒิปริญาตรีสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. วุฒิปริญญาโทสาขาวิขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม,เทคโนโลยีความปลอดภัย,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สนใจติดต่อที่ สำนักบริหารงานบุคคล หรือ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 21 พ.ย. 55
จำนวนผู้อ่าน : 2722 ครั้ง