ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ Read more...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Read more...
การอบรมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัย Read more...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2 17-18 มกราคม 2555‏ Read more...
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 15-16 พฤศจิกายน 2555‏ Read more...
ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา Read more...
กำหนดการ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา Read more...
ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทุกท่านไปบันทึกภาพ Read more...
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สีเหสืองราชพฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 25555 Read more...
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ ประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ วิทยาลัยนครราชสีมา Read more...

หน้า    1   2   3   4   5   Next