อินทนิกาคลินิกการแพทย์แผนไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการต้านภัย COVID-19 และจ่ายสมุนไพรเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย เฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียน  
        อินทนิกาคลินิก วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับ เครือข่ายแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด แจกจ่ายยาสมุนไพรเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย ไม่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะยาเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย โดยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถลงทะเบียนเข้ามาได้ที่ [ Click ]

 
 
 
 
กิจกรรมบายเนียร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาล...
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562
 
รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
 
ตัวแทนสถาบันเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับภา...
 
 
     
  กิจกรรมทั้งหมด...