องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
 
07/09/12
ตารางสอบภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน 2555...
31/07/12
ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา...
04/07/12
ประกาศแจ้ง การเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม เป็นเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทพสถิตชั้น 8 ทราบโดยทั่วกัน...