หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม
 
กิจกรรม : คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม "หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย รศ.ดร.อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพประกอบ :