หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ปร
 
กิจกรรม : ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ วิทยาลัยนครราชสีมา และให้ประธานรุ่นคนเก่าพบปะน้อง พร้อมกับคัดเลือกตัวแทนประจำรุ่นน้องชั้นปีที่ 1

ภาพประกอบ :