หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาโท (ส
 
กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาโท (สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ)

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ) ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :