หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > รงเรียนจิรารักษ์อินเตอร์บร
 
กิจกรรม : รงเรียนจิรารักษ์อินเตอร์บริบาลศึกษาดูงาน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 12 มิถุนายน 2563 คณาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนจิรารักษ์อินเตอร์บริบาลศึกษาดูงาน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยนครราชสีมา *ช่วงโควิด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร

ภาพประกอบ :