หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > กิจกรรมบายเนียร์ คณะสาธารณส
 
กิจกรรม : กิจกรรมบายเนียร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมบายเนียร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ โดยได้รับเกียรติประธานเปิดงานจาก ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ และท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 2563

ภาพประกอบ :