หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
 
กิจกรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562 และพิธีกตัญญุตาอาจารย์ (ลาอาจารย์) วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 2563 ห้องประชุมโชคชัย

ภาพประกอบ :