หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศ
 
กิจกรรม : รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดกิจกรรม : รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561กระทรวงศึกษาธิการ แสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวธัญญารัตน์ พิลาทอง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

ภาพประกอบ :