หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ตัวแทนสถาบันเข้ารับการคัดเ
 
กิจกรรม : ตัวแทนสถาบันเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับภาค

รายละเอียดกิจกรรม : วิทยาลัยนครราชสีมา ตัวแทนสถาบันเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับภาค นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นายวัชรินทร์ จั่นขุนทด ชั้นปีที่ 3 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพประกอบ :