หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในโครงก
 
กิจกรรม : เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการเดิน-วิ่งการกุศลท่าช้างมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการเดิน-วิ่งการกุศลท่าช้างมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 "วิ่งทะลุป่า ผ่าสนามบิน "

ภาพประกอบ :