หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ออกฝึกให้ความรู้ทางด้านสุข
 
กิจกรรม : ออกฝึกให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ออกฝึกให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ น้องๆ กลุ่มอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 29 มกราคม 2563

ภาพประกอบ :