หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > โครงการบริการวิชาการตรวจสุ
 
กิจกรรม : โครงการบริการวิชาการตรวจสุขภาพ ประเมินภาวะสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการตรวจสุขภาพ ประเมินภาวะสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ สวนน้ำบุ่งตาหลัว

ภาพประกอบ :