หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ค่ายจิตอาสาพัฒนา
 
กิจกรรม : ค่ายจิตอาสาพัฒนา

รายละเอียดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2563 โครงการต่อเนื่อง เขาแผงม้า จุดสกัดที่2 วังน้ำเขียว เพื่อสัตว์ป่า กระทิง ช้าง หมี อื่นๆ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :