หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > เข้าร่วมการบันทึกความร่วมม
 
กิจกรรม : เข้าร่วมการบันทึกความร่วมมือ 6 เครือข่ายสถาบันด้านสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ท่านคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมการบันทึกความร่วมมือ 6 เครือข่ายสถาบันด้านสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :