หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ออกฝึกในรายวิชาการให้สุขศึ
 
กิจกรรม : ออกฝึกในรายวิชาการให้สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนมะขามเฒ่า

รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา ออกฝึกในรายวิชาการให้สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนมะขามเฒ่า

ภาพประกอบ :