หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้การปร
 
กิจกรรม : โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม : เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 13-14 ม.ค. 2563 ณ ห้องลำตะคอง โดย ศาสตารจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

ภาพประกอบ :