หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > มอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประ
 
กิจกรรม : มอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชา ประจำปีการคึกษา 2562

รายละเอียดกิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบทุกคน พิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชา ประจำปีการคึกษา 2562 วันเสาร์ ที่19 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาพประกอบ :