หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ประชุมคณะกรรมการบริหารและค
 
กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :