หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
 
กิจกรรม : โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟซ้อมอพยพ

รายละเอียดกิจกรรม : โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟซ้อมอพยพ วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562

ภาพประกอบ :