หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > งานสัมมนาทางวิชาการสาธารณส
 
กิจกรรม : งานสัมมนาทางวิชาการสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรม : งานสัมมนาทางวิชาการสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ โดยนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ บุหงาส่าหรี รีสอร์ท

ภาพประกอบ :