หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > กิจกรรมเข้าร่วมอบรมโครงการ S
 
กิจกรรม : กิจกรรมเข้าร่วมอบรมโครงการ SUT HEALTHY FESTIVAL

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมเข้าร่วมอบรมโครงการ SUT HEALTHY FESTIVAL "Healthy and Safe Life สร้างได้ ด้วยตัวเรา วันที่ 22 กันยายน 2558 ณ.ห้องสุรนารี สุรสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

ภาพประกอบ :