หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > กิจกรรมอบรมโครงการ รักจริง
 
กิจกรรม : กิจกรรมอบรมโครงการ รักจริง รอไหว ใส่ใจป้องกัน ปีการศึกษา2558

รายละเอียดกิจกรรม : วัตถุประสงค์เพื่อให้วัยรุ่นตะหนักถึงอันตรายของการมีเพศสัมพันธ์ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และด้านศิลธรรมในการดำเนินชีวิตวัยรุ่นที่จะไม่ถลำเข้าไปสู่เรื่องเพศสัมพันธ์ จัดโดย รพ.สต. บ้านใหม่ วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา08.00 น. เป็นต้นไป ห้อง 104 A วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :