หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > กิจกรรม"สืบสานวัฒนธรรมไทยกั
 
กิจกรรม : กิจกรรม"สืบสานวัฒนธรรมไทยกับการเรียนรู้ สาธารณสุขบันเทิงศิลป์"

รายละเอียดกิจกรรม : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมบูรณาการวิชาการกับการเรียนรู้ "สืบสานวัฒนธรรมไทยกับการเรียนรู้ สาธารณสุขบันเทิงศิลป์" วันที่ 8 มีนาคม 2558 ณ ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :