หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > กิจกรรม สาธารณสุขบันเทิงศิล
 
กิจกรรม : กิจกรรม สาธารณสุขบันเทิงศิลป์

รายละเอียดกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (LC) "สาธารณสุขบันเทิงศิลป์" วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบ :