หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
 
กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2551,2554,2555,2557

รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ พระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 1. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีภิรมย์ ประจำปี 2557 2. นายรัชฏะธนชัย บุญเทพ ประจำปี 2555 3. นางสาววิภารัตน์ พันธ์วิเศษ รางวัลชมเชย ประจำปี 2554 4. นางสาวสุภาพร ศุภหัตถี ประจำปี 2551

ภาพประกอบ :