หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพบรรยากาศการฝึกโยคะ
 
กิจกรรม : ภาพบรรยากาศการฝึกโยคะ

รายละเอียดกิจกรรม : ฝึกโยคะโดยอาจารย์ชารี จันสุพรม หน.สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

ภาพประกอบ :