หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > โครงการต่อต้านปัญหายาเสพติ
 
กิจกรรม : โครงการต่อต้านปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

รายละเอียดกิจกรรม : ประกาศผลการประกวดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 1. ป้ายโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด "วนม.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" 2. นิทาน "การรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด"

ภาพประกอบ :