หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ข
 
กิจกรรม : อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดกิจกรรม : โครงการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ขั้นพื้นฐาน เพื่อก้าวสู้การเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. และ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องแอโรบิก สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาพประกอบ :