หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ประชุมทิศทางการดำเนินงานอน
 
กิจกรรม : ประชุมทิศทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม : ประชุม"ทิศทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษา" ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

ภาพประกอบ :