หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการ
 
กิจกรรม : ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่28 พย.57 เวลา.09.00-12.00 น. ณ.ห้อง.104a วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :