หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงประจ
 
กิจกรรม : ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกเพื่อชี้แจงแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

รายละเอียดกิจกรรม : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.วันที่ 27 พย.57 เวลา 13.00-16.00 น. ณ A. วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :