หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกป
 
กิจกรรม : เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่22พย.2557 ฝึกประสบการวิชาชีพระหว่างวันที่1ธันวาคม57-6กุมภาพันธ์58

ภาพประกอบ :