หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยและแพ
 
กิจกรรม : ศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดกิจกรรม : ศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ภาพประกอบ :