หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ
 
กิจกรรม : การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม : การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 -16.00 น. ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :