Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : กิจกรรมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานธรรม (บริเวณหน้าสระบัว) วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยได้จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานธรรม (บริเวณหน้าสระบัว) วิทยาลัยนครราชสีมา โดยมีท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ/คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทย
ในพิธีได้มีการรำบูชาครูแพทย์แผนไทย อ่านโองการไหว้ครูแพทย์แผนไทย โดยบัณฑิตพราหมณ์ อ.ดร.ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ และลำดับต่อมา ดร.ชนากานต์ ยืนยง ประธานในพิธี เจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนสาขาแพทย์แผนไทย จุดเทียนชัยบูชา วางพวงมาลัย โปรยข้าวตอกดอกไม้ บูชาเทวดา บูชาครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จุดธูป วางพวงมาลัย โปรยข้าวตอกดอกไม้ ยกขันกำนล ถัดมานักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทยกล่าวบทสวดไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ เจิมหน้าผาก มือและผูกข้อมือ และในพิธีประธานได้มอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดี ประพฤดี กิจกรรมดี และกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทย เสร็จสิ้นพิธีการ

 
 
Untitled Document