Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ในกิจกรรมวันลอยกระทง

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ในกิจกรรมวันลอยกระทง โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา โดยในปีนี้มีการประกวดกระทง 2 ประเภทคือ ประเภทความสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์

 
 
Untitled Document